Verksamheter på Jagriti Vihara

Några flickor ur årskurs 7 dansar och sjunger i klassrummet.

Högstadiet på JV är tänkt att vara ett alternativ till den vanliga utbildningen i indiska skolor. Det innebär att man, förutom de ordinarie skolämnena, också ägnar sig åt adivasifolkets egen kultur genom sång, musik och dans. Vidare fysisk träning, som volleyboll. Dessutom human values och social service.

Högstadieskola för flickor

Sommaren 2013 startade Jagriti Vihara en högstadieskola med internat för flickor, som annars måste arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning.
   De nitton flickor som började i åk 7 kom från byar belägna mer än två mil bort. De måste förstås bo och äta på centret.
   Att man vänder sig till flickor beror på att deras möjligheter är så begränsade, bland annat när det gäller att få utbildning.
    Tanken var, att en ny kull skulle börja efter den första, men på grund av lärarbrist i Jharkhand, kunde inte undervisningen ske på Jagriti Vihara. Flickorna bodde och åt på centret, men på dagarna gick de i skola i McCluskieganj eller Nindra.

Bilderna speglar lite av verksamheten på Jagriti Vihara. Klicka på det första fotot, så får du se bilderna  i större format i form av ett bildspel.

Trädplantering

Det här mäktiga banyanträdet finns på Jagriti Viharas område, en hel värld av grönska och skönhet. Därunder skugga i en pelarsal av luftrötter som slagit rot. Kärleken till träd och vetskapen om alla goda effekter av växande träd, i synnerhet fruktträd, är en drivkraft för den trädplantering som utgår från JV. Varje år får folk i omgivande byar köpa plantor billigt och lära sig plantera och sköta träden. På sikt betyder det en stor förändring, jorden binds och trädet ger nyttig frukt fritt och för intet år efter år.