Verksamheter på Jagriti Vihara

På invigningsdagen i oktober 2023 samlades båda barn och vuxna. Foto: Sushil Tiwary.

"Innan vi startade den nya skolan hade vi flera omgångar av allvarliga samtal med våra supportrar, volontärer och föräldrar. För närvarande får 35 barn utbildning där. Vi hoppas att deras antal kommer att öka under de kommande dagarna och att samhället kommer att kunna dra nytta av det."

(ur Nyhetsbrev från JV februari 2024)

Nystartad barnskola

Många vuxna personer i byarna har goda erfarenheter av Jagriti Vihara. Kanske lärde de sig läsa och skriva där, när de själva var barn. De har uttryckt önskemål om att deras barn och barnbarn borde få samma förmåner, det vill säga få gå i skola på Jagriti Vihara. Hösten 2023 startade så en barnskola, ett par lärare anställdes och nu genljuder centret av glada barnröster. Eleverna bor inte på skolan utan kommer på morgonen och åker hem på kvällen. 

Även om det finns skolbänkar kan lektionerna gärna pågå på golvet. Foto: Rajesh Prashant.

Bilderna speglar lite av verksamheten på Jagriti Vihara. Klicka på det första fotot, så får du se bilderna  i större format i form av ett bildspel, när du trycker på pilen till höger på bilden.

Trädplantering

Det här mäktiga banyanträdet finns på Jagriti Viharas område, en hel värld av grönska och skönhet. Därunder skugga i en pelarsal av luftrötter som slagit rot. Kärleken till träd och vetskapen om alla goda effekter av växande träd, i synnerhet fruktträd, är en drivkraft för den trädplantering som utgår från JV. Varje år får folk i omgivande byar köpa plantor billigt och lära sig plantera och sköta träden. På sikt betyder det en stor förändring, jorden binds och trädet ger nyttig frukt fritt och för intet år efter år.