Historia

Föreningen SFIB

(Svenska Föreningen för Indisk Byfolkhögskola)* startade i Sverige 1972 för att göra det möjligt för läraren Jaya S. Upadhyay att grunda  en skola, inspirerad av nordisk folkhögskola och av Mahatma Gandhis filosofi, tillsammans med befolkningen i några fattiga byar i dåvarande delstaten Bihar.    Skolarbetet kom igång 1973 i liten skala bland ursprungsfolk, adivasi, i trakten. Pedagogiken förenade teori och praktik  och slog vakt om den lokala kulturen. Utvecklingen har gått långsamt, men ständigt framåt, hela tiden anpassat efter behov och resurser. Från SFIB (som sedan 2003 heter Jagriti Viharas Vänner, JVV) har man givit stöd till drift och utbyggnad av Jagriti Vihara. Alla beslut om förändringar och nya satsningar har tagits lokalt.

* SFIB heter sedan år 2003 Jagriti Viharas Vänner (JVV).

Människors lika värde

Lärarna har arbetat med barn, kvinnor och män från olika folkgrupper och religioner. Man har alltid betonat alla människors lika värde, något som är kontroversiellt i ett ojämlikt samhälle. Ytterst handlar det om att upprätta de fattiga och förtryckta, och göra dem medvetna om sina rättigheter. Detta gäller inte minst flickors och kvinnors sociala ställning.

Problem

Det har varit många problem att bemästra genom åren, allt från torka och svält till förödande monsunregn. Kolgruvornas öppna dagbrott växer och byar sopas bort. Jagriti Vihara försvarar bybefolkningens rätt till ersättning. I området är TBC, malaria och andra svåra sjukdomar vanliga. Korruption, våld och motsättningar mellan fattiga och rika hör till vardagen. I regionen finns en aktiv maoist-gerilla. Alkohol används vid ceremonier i den traditionella naturreligionen. Men att det tillverkas brännvin av mahuaträdets blomblad och att det dricks för mycket är ett stort bekymmer i många familjer.

Jaya

De första lärarna på Jagriti Vihara var Jaya, Paras och Hari. Jaya har under årens lopp varit ledare för centret. Här berättelse om Jaya.