Jagriti Viharas Vänner (JVV)

1972 startades i Sverige en vänförening för att göra det ekonomiskt möjligt att bygga upp en byfolkhögskola. Initiativtagaren var läraren Jaya S Upadhyay tillsammans med Hari och Paras. Jaya var inspirerad av nordisk folkhögskola och Mahatma Gandhis filosofi. Det hela genomfördes tillsammans med befolkningen i några fattiga byar i dåvarande delstaten Bihar.
   Skolan har sedan starten bidragit till en omfattande utveckling för människorna i trakten.

Föreningen hette fram till år 2003 Svenska Föreningen för Indisk Byfolkhögskola (SFIB), men ändrade namn till Jagriti Viharas Vänner (JVV) – Samarbete för Indisk Byutveckling i mars 2003, eftersom centret numera är så mycket mer än en byfolkhögskola.

JVV

  • är religiöst och politiskt obunden, med cirka 370 medlemmar varav ett 10-tal är folkhögskolor och andra föreningar
  • informerar om u-landsfrågor med Indien och Jagriti Vihara som utgångspunkt, framställer informationsmaterial, ordnar föreläsningar i Sverige och tar initiativ till studieresor och andra kontinuerliga kontakter och möten med personer på Jagriti Vihara.
  • Stadgar
  • Idéprogram

Styrelse

Vid årsmötet i mars 2022 utsågs följande styrelse

Per Nordqvist (ordförande)

peje.nordqvist@gmail.com

Helena Nord

helena.nord@telia.com

Inger Dejke

id@oringe.pp.se

Ove Gustafsson

ove.gustafsson@live.se

Pernilla Sjövall

ps466891@gmail.com

Lena Nyström

lena.nystrom.lju@folkbildning.net

Kajsa Perneman

kajsaperneman@gmail.com
Suppleanter:

Markku Nykänen

markku.t.nykanen@gmail.com

Jennie Majberger Wiedelj.majberger@telia.com

Komplett adresslista

Styrelsemöte i Ljungskile februari 2020. Från vänster: Ove Gustafsson, Per Nordqvist, Inger Dejke, Helena Nord, Pernilla Sjövall, Lena Nyström, Kajsa Perneman.