MEDLEMSBREV nr 3, september 2023

Ur innehållet:

  • Nya satsningar
  • Vad lär en get ut?
  • Dagbok från besök på JV 1983
  • Demokratisk uppbyggnad
  • Med mera…

Laddda ner:

Medlemsbrev nr 3/2023

Vävaren Jharia Munda från byn Dumaro är ordförande i Jagriti Viharas styrelse. 

NEWSLETTER AUGUST 2023 FROM JAGRITI VIHARA

Bland annat berättas att en ny skola för barn startar på JV januari 2024.

In English
På svenska

ÅRSMÖTET 25 MARS 2023

Bilderna (klicka för att förstora):
Till vänster: Ett 20-tal medlemmar samlades till årsmöte nr 51, lördag 25 mars 2023 på Ljungskile folkhögskola.  Mitten: Årsmötets ordförande Inger Rathsman och JVV:s ordförande Per Nordqvist. Till höger: Inger Dejke tackar för det gångna verksamhetsåret.
   Två avgående styrelseledamöter, Inger Dejke och Pernilla Sjövall, avtackades.
  Efter lunch berättade Inger och Anders Dejke om sitt senaste besök, november 2022, på Jagriti Vihara.

VYKORT

Vykort finns att köpa. Korten föreställer olika motiv från Indien och Jagriti Vihara. Foto: Ove Gustafsson och Carina Lindskog.

Korten kostar 10 kr/st för stora kort, 5 kr/st för små. Klicka på första bilden, så öppnas ett bildspel, där du kan de se dem i förstoring. Under de förstorade bilderna står ett nummer, som du bör ange vid beställning. 
Beställ av Inger Dejke:
id@ingerdejke.se
telefon: 0522-22822
mobil: 070-358 83 46

Oves vykort

Carinas vykort

UTSTÄLLNING OM JAGRITI VIHARA

Utställningen beskriver livsvillkoren för ursprungsfolketen i Jagriti Viharas omgivningar. Förr kunde de leva i samklang med naturen. Nu är den skövlad av skogsbolag och kolbrytning. Men genom samarbete mellan Jagriti Vihara och människor i byarna har nya möjligheter skapats. Inte minst genom skolor, bevattningsanläggningar och kvinnors självhjälpsgrupper.

Ola Friholt och Inger Dejke har gjort utställningen.

14 skärmar med färgfoton och text. Skärmarna har formatet: 70x100 cm. Utställningen är förpackad i en lätt låda (cirka 10 kg) och kan skickas som inrikes postpaket.

Utställningen sätts upp.

Kontakta Inger Dejke om du vill låna utställningen, id@ingerdejke.se.

PENGAR TILL JAGRITI VIHARA SOM GÅVA

Om du fyller år kan du önska dig en gåva till Jagriti Vihara. Eller kanske det är aktuellt med en minnesgåva. Kanske du firar något slags jubileum. Du kan vid många tillfällen önska dig en present till Jagriti Vihara i stället för blommor, kristallvas eller chokladask.

Du kan också själv ta initiativ till en gåva, när du tänker uppvakta någon, eller då du vill hedra någons minne.

Du som uppvaktar sänder pengarna till Jagriti Viharas Vänner, bankgiro 5649-3034.

Sedan kontaktar du Inger Dejke, mobil: ‭070-358 83 46‬ eller e-post: id@ingerdejke.se, för att meddela vem gåvan gäller (adress och datum), vad det skall stå på uppvaktningskortet som vi skickar, och vem avsändaren är.