1. Äldsta huset, internat och lägenhet
   2. Samlingsplats under Mahua-trädet
   3. Byggnad för butik, kök
   4. Vattentorn
   5. Garage
   6. Seminariehus
   7. Litet "tempel"
   8. Utställningshall, stor samlingssal
   9. Guest House med 14 rum
   10. Läkarvilla
   11. Bostadshus
   12. Sjukvårdsklinik
   13. Bibliotek, andaktsrum
   14. Lärarbostäder
   15. Gamla köket med matsal
   16. Husmors bostad
   17. Förrådshus
   18. Utomhus matplats under "samexistensens två träd"
   19. Kök
   20. Serveringslokal
   21. Matsal, takterrass med sittplatser och litet pelaruppburet tak
   22. Tvättrum
   23. Pumphus över djupborrad brunn
   24. Bostadshus
   25. Verkstad för tillverkning av taktegel
   26. Toaletter med duschrum
   27. Verkstadshus för snickeri och vävning
   28. Mekanisk verkstad
   29. Generatorhus
   30. Garage
   31. Gästhus
   32. Skolbyggnad med tre lektionssalar, expedition, takterrass
    och samlingssal en trappa upp
   33. Damm och vattenreservoar
   34. Sjukhusbyggnad
   35. Minnes- och gravplats

  B   Banyan-träd
  K   Karanj-träd 

Kartan är ursprungligen ritad av Jussi Keinänen 1984/85, reviderad av Olof Meurling 1991 samt Inger och Anders Dejke 2002 och 2013.